Viešoji įstaiga, V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas, tel./faks. (8 37) 31 05 19; el.p. mokykla@kbpvm.lt, kodas Juridinių asmenų registre 111964378; darbo laikas I-IV nuo 8 iki 16:30 val, V iki 15:45

 • Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

 • Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum

 • Kuo labiau tobulinamės, tuo nuostabiau atrodo viskas aplinkui

 • Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą

 • Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų

 • Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta

Nemokamo maitinimo teikimas karantino metu

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautu raštu, pasikeitė nemokamo maitinimo organizavimo tvarka. Maisto daviniai išduodami du kartus per mėnesį mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvams.

Atsiimant naudoti apsaugos priemones. Maisto daviniai išduodami lapkričio 13 d. nuo 9 val. ryto ir lapkričio 27 d. nuo 9 val. ryto mokyklos vestibiulyje.

Tikslesnė informacija el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Atsiskaitymai ir konsultacijos

2019 – 2020 mokslo metų II – ojo pusmečio atsiskaitymų, konsultacijų dienos:

Mėnuo Diena Savaitės diena Laikas
Vasaris 27 Ketvirtadienis 16-18
Kovas 25 Trečiadienis 16-18
Balandis 21 Antradienis 16-18
Gegužė 21 Ketvirtadienis 16-18
Birželis 10 Trečiadienis 16-18

 

Pagalba mokiniui

Telefonu:

 • Jaunimo linija -8 800 28888 (darbo laikas:16.00-07.00 val. kasdien, savaitgliais visą parą)
 • Vaikų linija – 8 800 11111 (darbo laikas:11.00-21.00 val. kasdien)
 • Vilties linija – 8 800 60700 (darbo laikas visą parą)
 • Linija doverija – 8 800 77277 (pagalba teikiama rusų kalba. Darbo laikas 16.00-20.00)

Internetu:

 • Draugo laiškai – www.jppc.lt/draugas (į laiškus per 3 dienas atsako “Jaunimo linijos” savanoriai konsultantai)
 • Klausučio šalis – www.vaikulinija.lt (į laiškus per 3 dienas atsako savanoriai konsultantai)
 • Psichologinis kūrybinis jaunimo centras – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.(į laiškus per 3 dienas atsako savanoriai konsultantai)
 • Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – registruojama telefonu 423284 nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Mokykloje:

Naudingos nuorodos:

 

Neformalusis švietimas

2019 - 2020 m.m. neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo tvarkaraštis

 

Neformaliojo švietimo programos pavadinimasNeformaliojo švietimo programos  vadovė (as)Užsiėmimų vietaUžsiėmimų dienaUžsiėmimų laikas
Sceninė saviraiška "Fantazijų sodas" D. Šalčiuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 118 kab.

I

IV

13:50 - 14:35

14:45 - 16:15

Sportiniai žaidimai Arūnas Proscevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas. Sporto salė

I

III

14:45 - 16:15

14:45 - 15:30

Informatika

Skaidrė Jurkonytė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė 214 kab.

I

IV

14:45 - 16:15

14:45 - 15:30

Dailė ir dizainas E. Briedytė Žukovskienė, dailės vyr. mokytoja 103 kab.

III

IV

15:30 - 16:15

14:45 - 16:15

Judesio laboratorija Mantas Stabačinskas, choreografas, šiuolaikinio šokio kūrėjas Salė

II

IV

14:45 - 16:15

14:45 - 16:15

         

 

Socialinis pedagogas

Mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Nijolė Ganusauskienė

Tel: (8-37) 312 032 El.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.bpvm.lt

Darbo laikas 8.00-16.30 su pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00

Konsultacijų laikas 9.00-14.00 (trečiadienis – nepriėmimo diena).

Prevencinių renginių organizavimas, mokinių konsultavimas, socialinė pedagoginė pagalba, pagalba prevencijos grupėse esantiems mokiniams, prevencinė pagalba bendrabutyje, konsultavimas tvarkant įvairius dokumentus, nemokamo maitinimo organizavimas, konsultacijos grupių vadovams.

Bendradarbiavimas su Dainavos rajono seniūnija, Kauno m. savivaldybės socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriais, Kauno m. Dainavos policijos komisariato Saulėtekio policijos nuovada, Pedagogine psichologine tarnyba, Nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais.

Socialinis pedagogas padeda vaikui:

 • Tapti visateisiu visuomenės nariu;
 • Pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 • Tinkamai pasirengri profesinei karjerai;
 • Pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ar šeimoje;
 • Skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 • Skatina aktyviai visuomeninei veiklai mokykloje ir už jos ribų;
 • Skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 • Informuoja apie drausminamųjų priemonių taqikymą neatliekant pareigų ir neilaikant elgesio taisyklių.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis:

 1. Padėti vaikui įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje, šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
 2. Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.
 3. Socialinės padagoginės pagalbos teikimą vaikui ir mokiniui reglamentuoja Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo bendrieji nuostatai.

Socialinio pedagogo funkcijos

Socialinio pedagogo veiklos programa

Smurto ir patyčių mažinimo prevencinių priemonių rekomendacijos

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Atmintinė moksleiviams

 

Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Psichologo veiklos turinys:

1.    Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.
2.    Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
3.    Rengia individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
4.    Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
5.    Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
6.    Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
7.    Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).
8.    Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
9.    Bendradarbiauja su mokytojais, grupių auklėtojais, socialiniu pedagogu, visuomenės sveikatos specialistu, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko gerovės komisijos narys.
11.    Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.
12.    Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
– mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
– mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
– mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Psichologinės pagalbos teikimą mokiniui reglamentuoja: LR ŠMM įsakymas ,,Dėl psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 liepos 5 d. Nr. ISAK -1215 ir LR ŠMM įsakymas ,,Dėl mokyklos psichologo bendrųjų nuostatų“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548

TIESIOGINIAMS RYŠIAMS SU PSICHOLOGINĖS PAGALBOS GAVĖJAIS DARBO LAIKAS

 
TOMAS VASILIAUSKAS El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  Bendrabutyje Mokykloje
  Kab. Nr. 104 Kab. Nr. 123
Pirmadienis    8:00 – 12:00
Antradienis    8:00 – 12:00
Trečiadienis  15:30 – 16:30

 8:00 – 12:00 ir 12:30 - 15:30

Ketvirtadienis    8:00 – 12:00
Penktadienis    

 

kuiame.Lietuvos

Artimiausi įvykiai

Renginių nėra

Naujienų archyvas

Powered by mod LCA

Svetainėje lankosi 166 svečiai ir nėra prisijungusių narių

iso9001

pasiekimai

Viešoji įstaiga, V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas, tel./faks. (8 37) 31 05 19, el.p. mokykla@kbpvm.lt, kodas Juridinių asmenų registre 111964378; darbo laikas I-IV nuo 8 iki 16:30 val, V iki 15:45

logo.PPARLSUOmniteksBaltijalogo.kaunoMuziejuslogo.dirbalogo.lovejob