Viešoji įstaiga, V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas, tel./faks. (8 37) 31 05 19; el.p. mokykla@kbpvm.lt, kodas Juridinių asmenų registre 111964378; darbo laikas I-IV nuo 8 iki 16:30 val, V iki 15:45

  • KVIEČIAME MOKYTIS! Vasaros priėmimas nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 5d.

  • Prašymai pildomi internetu: https://bp.lamabpo.lt/

  • Mokslas nemokamas, socialinės garantijos, transporto lengvatos, stipendija, bendrabutis

  • KITŲ MOKYKLŲ 9-11 klasių mokiniams – pasirenkamieji moduliai

  • Nereglamentuotas išsilavinimas: siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

 

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo organizavimas

 

Akreditavus vidurinio ugdymo programą, 2010 m. mokykloje įsteigtas Gimnazijos skyrius. Jame mokosi mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį išsilavinimą ir mokiniai, siekiantys vidurinio išsilavinimo kartu su profesija.

I ir II (9-10) gimnazijos klasių mokiniai mokykloje mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus per technologijų pamokas mokiniai supažindinami su mokykloje rengiamomis profesinio mokymo programomis.

10 klasės pabaigoje organizuojami privalomieji lietuvių gimtosios kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP). Lietuvių gimtosios kalbos pasiekimų patikrinimą sudaro dvi dalys: žodžiu ir raštu. Žodžiu dalis – tai viešasis kalbėjimas, kurio gebėjimai tikrinami ir vertinami 10-os klasės mokymosi proceso metu. Dalį raštu sudaro skaitomo teksto suvokimas ir literatūros žinių taikymas bei kalbos žinių taikymas ir rašymas.

Mokiniai su pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu supažindinami iki vasario 1 d.

Jeigu mokiniai tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvauja pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos direktoriui leidus, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą. Jeigu mokinys pasiekimų patikrinime nedalyvauja be pateisintos priežasties, jis gali dalyvauti tik kitais metais. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime, jeigu juos rekomenduoja atleisti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija.

Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas tik baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus. Baigę 10 klasių ir įgiję pagrindinį išsilavinimą, mokiniai gali tęsti mokymąsi mūsų mokykloje, pasirinkdami vieną iš profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa arba pasirinkti kitą mokymo įstaigą.

Specialybės po 10 klasių

III ir IV (11-12) gimnazijos klasių mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.

Kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, padedama parengti individualų ugdymo planą. Jį sudaro privalomi vidurinio ugdymo programos dalykai (dorinis ugdymas, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalba, matematika), pasirenkamieji vidurinio ugdymo programos dalykai (biologija / chemija / fizika, istorija / geografija, kūno kultūra / pasirinkta sporto šaka), pasirenkamieji mokyklos siūlomi dalykai   ir dalykų moduliai

Mokiniams po kontrolinio darbo gavus nepatenkinamą pažymį ar po ligos mokytojai teikia individualias konsultacijas.

Mokiniai gali dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje. Baigę vidurinio ugdymo programą ir sėkmingai išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus, mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų Buitinių paslaugų arba Verslo skyriuje.

Baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką mokiniams mokykloje organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Įgyjamas specialybės diplomas.Dalis mokyklos absolventų sėkmingai toliau studijuoja Kauno kolegijoje arba kitose aukštosiose mokyklose.

 

 

kuiame.Lietuvos

Naujienų archyvas

Powered by mod LCA

modle1

Svetainėje lankosi 160 svečių ir nėra prisijungusių narių

iso9001

pasiekimai

Viešoji įstaiga, V. Krėvės pr. 84, LT-50385 Kaunas, tel./faks. (8 37) 31 05 19, el.p. mokykla@kbpvm.lt, kodas Juridinių asmenų registre 111964378; darbo laikas I-IV nuo 8 iki 16:30 val, V iki 15:45

logo.PPARLSUOmniteksBaltijalogo.kaunoMuziejuslogo.dirbalogo.lovejob pameistryste